آخرین اخبار http://tebyan-golestan.ir/ آخرین اخبار اداره کل تبلیغات استان گلستان FA خانه http://tebyan-golestan.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://tebyan-golestan.ir/ اداره کل تبلیغات استان گلستان Copyright اداره کل تبلیغات استان گلستان, 636699770872062447 20 Intech مسئول اداره تبلیغات اسلامی رامیان: فسادستیزی و مبارزه با اخلال گران اقتصادی وظیفه نظام است حجت الاسلام محمد باقر جلالی شاهکوه گفت: فسادستیزی و مبارزه با اخلال گران اقتصادی وظیفه اصلی نظام است. http://tebyan-golestan.ir/News/مسئول-اداره-تبلیغات-اسلامی-رامیان-فسادستیزی-و-مبارزه-با-اخلال-گران-اقتصادی-وظیفه-نظام-است-3228.aspx 2018-08-15 http://tebyan-golestan.ir/News/مسئول-اداره-تبلیغات-اسلامی-رامیان-فسادستیزی-و-مبارزه-با-اخلال-گران-اقتصادی-وظیفه-نظام-است-3228.aspx برگزاری یادواره شهدای محله مسجد حجتیه در گنبد یادواره ی شهدا محله مسجد حجتیه با حضور رئیس تبلیغات اسلامی گنبد برگزارشد. http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-یادواره-شهدای-محله-مسجد-حجتیه-در-گنبد-3229.aspx 2018-08-15 http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-یادواره-شهدای-محله-مسجد-حجتیه-در-گنبد-3229.aspx روحانی مستقر حیدرکلا مینودشت: امام جواد علیه السلام اسوه بصیرت و هدایتگری است حجت الاسلام مصطفی لو گفت: امام جواد علیه السلام اسوه ی بصیرت و هدایتگری است. http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-حیدرکلا-مینودشت-امام-جواد-علیه-السلام-اسوه-بصیرت-و-هدایتگری-است-3230.aspx 2018-08-15 http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-حیدرکلا-مینودشت-امام-جواد-علیه-السلام-اسوه-بصیرت-و-هدایتگری-است-3230.aspx روحانی مستقر آزادشهر: اسلام برای تمام ابعاد زندگی انسان برنامه کاملی دارد حجت الاسلام مصطفی صادقی گفت:اسلام برای تمام ابعاد زندگی انسان برنامه کاملی دارد. http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-آزادشهر-اسلام-برای-تمام-ابعاد-زندگی-انسان-برنامه-کاملی-دارد-3231.aspx 2018-08-15 http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-آزادشهر-اسلام-برای-تمام-ابعاد-زندگی-انسان-برنامه-کاملی-دارد-3231.aspx برگزار ی دومین جشنواره گلدسته های مساجد در گرگان http://tebyan-golestan.ir/News/برگزار-ی-دومین-جشنواره-گلدسته-های-مساجد-در-گرگان-3232.aspx 2018-08-15 http://tebyan-golestan.ir/News/برگزار-ی-دومین-جشنواره-گلدسته-های-مساجد-در-گرگان-3232.aspx مسئول اداره تبلیغات اسلامی خان ببین: ازدواج آسان به سبک زندگی اسلامی پایه های خانواده را تقویت می کند حجت الاسلام میررسولی گفت: ازدواج آسان به سبک زندگی اسلامی پایه های خانواده را تقویت می کند. http://tebyan-golestan.ir/News/مسئول-اداره-تبلیغات-اسلامی-خان-ببین-ازدواج-آسان-به-سبک-زندگی-اسلامی-پایه-های-خانواده-را-تقویت-می-کن-3235.aspx 2018-08-15 http://tebyan-golestan.ir/News/مسئول-اداره-تبلیغات-اسلامی-خان-ببین-ازدواج-آسان-به-سبک-زندگی-اسلامی-پایه-های-خانواده-را-تقویت-می-کن-3235.aspx روحانی مستقر اداره تبلیغات اسلامی گرگان: یکی از کار های نیک پسندیده صله رحم است حجت الاسلام رحمان اسفندیاری گفت: یکی از کار های نیک پسندیده صله رحم است http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-اداره-تبلیغات-اسلامی-گرگان-یکی-از-کار-های-نیک-پسندیده-صله-رحم-است-3236.aspx 2018-08-14 http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-اداره-تبلیغات-اسلامی-گرگان-یکی-از-کار-های-نیک-پسندیده-صله-رحم-است-3236.aspx شش کمیته بر مسائل تولیدی و مصرفی استان نظارت می کنند http://tebyan-golestan.ir/News/شش-کمیته-بر-مسائل-تولیدی-و-مصرفی-استان-نظارت-می-کنند-3227.aspx 2018-08-14 http://tebyan-golestan.ir/News/شش-کمیته-بر-مسائل-تولیدی-و-مصرفی-استان-نظارت-می-کنند-3227.aspx رئیس اداره تبلیغات اسلامی علی آبادکتول: خبرنگاران برای ایجاد وحدت و جلوگیری از تفرقه تلاش کنند حجت الاسلام حسینی گفت: خبرنگاران برای ایجاد وحدت و جلوگیری از تفرقه تلاش کنند. http://tebyan-golestan.ir/News/رئیس-اداره-تبلیغات-اسلامی-علی-آبادکتول-خبرنگاران-برای-ایجاد-وحدت-و-جلوگیری-از-تفرقه-تلاش-کنند-3233.aspx 2018-08-14 http://tebyan-golestan.ir/News/رئیس-اداره-تبلیغات-اسلامی-علی-آبادکتول-خبرنگاران-برای-ایجاد-وحدت-و-جلوگیری-از-تفرقه-تلاش-کنند-3233.aspx روحانی مستقر کلاله: امام جواد(ع) الگویی کامل از تقوای الهی بود حجت الاسلام ابراهیم شیخی گفت: امام جواد(ع) الگویی کامل از تقوای الهی بود http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-کلاله-امام-جواد(ع)-الگویی-کامل-از-تقوای-الهی-بود-3234.aspx 2018-08-14 http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-کلاله-امام-جواد(ع)-الگویی-کامل-از-تقوای-الهی-بود-3234.aspx امام جمعه موقت میامی شاهرود: مسئولان نظام برای مقابله با اخلالگران اقتصادی وارد عمل شوند حجت الاسلام علی اکبر سایری گفت:مسئولان نظام برای مقابله با اخلالگران اقتصادی و مبارزه با فساد وارد عمل شوند. http://tebyan-golestan.ir/News/امام-جمعه-موقت-میامی-شاهرود-مسئولان-نظام-برای-مقابله-با-اخلالگران-اقتصادی-وارد-عمل-شوند-3217.aspx 2018-08-13 http://tebyan-golestan.ir/News/امام-جمعه-موقت-میامی-شاهرود-مسئولان-نظام-برای-مقابله-با-اخلالگران-اقتصادی-وارد-عمل-شوند-3217.aspx برگزاری کارگاه آموزشی ویژه موذنین و مکبرین گنبد کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی گنبدکاووس از برگزاری کارگاه آموزشی ویژه موذنین و مکبرین در این شهرستان خبر داد. http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-کارگاه-آموزشی-ویژه-موذنین-و-مکبرین-گنبد-3218.aspx 2018-08-13 http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-کارگاه-آموزشی-ویژه-موذنین-و-مکبرین-گنبد-3218.aspx فضاسازی و تبلیغات محیطی بمناسبت شهادت امام جواد(ع) در کلاله فضا سازی و تبلیغات محیطی بمناسبت شهادت امام جواد(ع) در کلاله انجام شد. http://tebyan-golestan.ir/News/فضاسازی-و-تبلیغات-محیطی-بمناسبت-شهادت-امام-جواد(ع)-در-کلاله-3219.aspx 2018-08-13 http://tebyan-golestan.ir/News/فضاسازی-و-تبلیغات-محیطی-بمناسبت-شهادت-امام-جواد(ع)-در-کلاله-3219.aspx روحانی مستقر آزادشهر: ویژه برنامه شهادت امام جواد(ع) در شهر نوده خاندوز آزادشهر برگزار شد حجت الاسلام محمود معلمی زاده از برگزاری ویژه برنامه شهادت امام جواد(ع) در شهر نوده خاندوز آزادشهر خبر داد. http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-آزادشهر-ویژه-برنامه-شهادت-امام-جواد(ع)-در-شهر-نوده-خاندوز-آزادشهر-برگزار-شد-3220.aspx 2018-08-13 http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-آزادشهر-ویژه-برنامه-شهادت-امام-جواد(ع)-در-شهر-نوده-خاندوز-آزادشهر-برگزار-شد-3220.aspx روحانی مستقر شهرستان علی آبادکتول: امام جواد مظهر بخشندگی، کرامت و تقوی است حجت الاسلام اکبرزاده گفت: امام جواد مظهر بخشندگی، کرامت و تقوی است. http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-شهرستان-علی-آبادکتول-امام-جواد-مظهر-بخشندگی،-کرامت-و-تقوی-است-3221.aspx 2018-08-13 http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-شهرستان-علی-آبادکتول-امام-جواد-مظهر-بخشندگی،-کرامت-و-تقوی-است-3221.aspx برگزاری جلسه کمیته فرهنگی و تبلیغات ستاد گرامیداشت هفته دولت در مینودشت جلسه کمیته فرهنگی و تبلیغات گرامیداشت هفته دولت مینودشت در ادامه تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد. http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-جلسه-کمیته-فرهنگی-و-تبلیغات-ستاد-گرامیداشت-هفته-دولت-در-مینودشت-3223.aspx 2018-08-13 http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-جلسه-کمیته-فرهنگی-و-تبلیغات-ستاد-گرامیداشت-هفته-دولت-در-مینودشت-3223.aspx برگزاری جلسه کارگروه های بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در گنبد کاووس جلسه کارگروه های بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گنبد برگزار شد. http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-جلسه-کارگروه-های-بزرگداشت-چهلمین-سالگرد-انقلاب-اسلامی-در-گنبد-کاووس-3224.aspx 2018-08-13 http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-جلسه-کارگروه-های-بزرگداشت-چهلمین-سالگرد-انقلاب-اسلامی-در-گنبد-کاووس-3224.aspx رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم: عامل اصلی گرانی وکاهش ارزش پول ملی مسائل مدیریتی است نه تحریم http://tebyan-golestan.ir/News/رهبر-معظم-انقلاب-اسلامی-در-دیدار-هزاران-نفر-از-قشرهای-مختلف-مردم-3225.aspx 2018-08-13 http://tebyan-golestan.ir/News/رهبر-معظم-انقلاب-اسلامی-در-دیدار-هزاران-نفر-از-قشرهای-مختلف-مردم-3225.aspx روحانی مستقر تبلیغات اسلامی کلاله: اوقات فراغت فرصت مناسبی جهت جذب جوانان به مباحث دینی است حجت الاسلام حمزه جیرانی گفت: اوقات فراغت فرصت مناسبی جهت جذب جوانان به مباحث دینی است. http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-تبلیغات-اسلامی-کلاله-اوقات-فراغت-فرصت-مناسبی-جهت-جذب-جوانان-به-مباحث-دینی-است-3206.aspx 2018-08-12 http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-تبلیغات-اسلامی-کلاله-اوقات-فراغت-فرصت-مناسبی-جهت-جذب-جوانان-به-مباحث-دینی-است-3206.aspx برگزاری طرح اوقات فراغت در ۵ موسسه قرآنی گنبد کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی گنبد کاووس از برگزاری طرح اوقات فراغت در 5 موسسه قرآنی گنبدخبر داد. http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-طرح-اوقات-فراغت-در-۵-موسسه-قرآنی-گنبد-3207.aspx 2018-08-12 http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-طرح-اوقات-فراغت-در-۵-موسسه-قرآنی-گنبد-3207.aspx امام جماعت مسجد شهدای رامیان: دعا پیوند دهنده انسان با خداوند است حجت الاسلام سید سعید حسینی گفت: دعا موجب پیوند انسان با خداوند می شود. http://tebyan-golestan.ir/News/امام-جماعت-مسجد-شهدای-رامیان-دعا-پیوند-دهنده-انسان-با-خداوند-است-3208.aspx 2018-08-12 http://tebyan-golestan.ir/News/امام-جماعت-مسجد-شهدای-رامیان-دعا-پیوند-دهنده-انسان-با-خداوند-است-3208.aspx برگزاری مسابقات گلدسته های مساجد ویژه مکبرین و موذنین در علی آبادکتول کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی علی آبادکتول از برگزاری مسابقه گلدسته های مساجد ویژه مکبرین و موذنین نوجوان در این شهرستان خبر داد. http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-مسابقات-گلدسته-های-مساجد-ویژه-مکبرین-و-موذنین-در-علی-آبادکتول-3209.aspx 2018-08-12 http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-مسابقات-گلدسته-های-مساجد-ویژه-مکبرین-و-موذنین-در-علی-آبادکتول-3209.aspx برگزاری جلسه ستاد موکب حضرت زینب (س) شهرستان مینودشت جلسه ستاد موکب حضرت زینب (س) شهرستان مینودشت با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد. http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-جلسه-ستاد-موکب-حضرت-زینب-(س)-شهرستان-مینودشت-3210.aspx 2018-08-12 http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-جلسه-ستاد-موکب-حضرت-زینب-(س)-شهرستان-مینودشت-3210.aspx کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی گرگان: موسسات قرآنی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز آموزش معارف قرآنی هستند فاطمه رضوی نسب گفت: موسسات قرآنی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز آموزش معارف قرآنی هستند http://tebyan-golestan.ir/News/کارشناس-امور-قرآنی-اداره-تبلیغات-اسلامی-گرگان-موسسات-قرآنی-به-عنوان-یکی-از-مهم-ترین-مراکز-آموزش-معا-3211.aspx 2018-08-12 http://tebyan-golestan.ir/News/کارشناس-امور-قرآنی-اداره-تبلیغات-اسلامی-گرگان-موسسات-قرآنی-به-عنوان-یکی-از-مهم-ترین-مراکز-آموزش-معا-3211.aspx روحانی مستقر آزادشهر: زکات عاملی مهم در رشد جوامع اسلامی است حجت الاسلام مصطفی صادقی گفت:زکات عاملی مهم در رشد جوامع اسلامی است. http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-آزادشهر-زکات-عاملی-مهم-در-رشد-جوامع-اسلامی-است-3212.aspx 2018-08-12 http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-آزادشهر-زکات-عاملی-مهم-در-رشد-جوامع-اسلامی-است-3212.aspx امام جمعه موقت گرگان: وجود نیرنگ در بازار از رفتار علوی به دور است امام جمعه موقت گرگان گفت: وجود نیرنگ در بازار از رفتار علوی به دور است. http://tebyan-golestan.ir/News/امام-جمعه-موقت-گرگان-وجود-نیرنگ-در-بازار-از-رفتار-علوی-به-دور-است-3199.aspx 2018-08-11 http://tebyan-golestan.ir/News/امام-جمعه-موقت-گرگان-وجود-نیرنگ-در-بازار-از-رفتار-علوی-به-دور-است-3199.aspx رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان: رسانه ها به دور از تعصبات حزبی و جناحی، دستاوردهای نظام را تبیین کنند حجت الاسلام احمدرضا احمدی گفت: خبرنگاران و رسانه ها به دور از هرگونه تعصب حزبی، جناحی و گروهی باید خدمات نظام جمهوری اسلامی را برای جامعه بازگو کنند. http://tebyan-golestan.ir/News/رئیس-شورای-هماهنگی-تبلیغات-اسلامی-گلستان-رسانه-ها-به-دور-از-تعصبات-حزبی-و-جناحی،-دستاوردهای-نظام-را-3201.aspx 2018-08-11 http://tebyan-golestan.ir/News/رئیس-شورای-هماهنگی-تبلیغات-اسلامی-گلستان-رسانه-ها-به-دور-از-تعصبات-حزبی-و-جناحی،-دستاوردهای-نظام-را-3201.aspx فرماندار شهرستان مینودشت: نقاط ضعف و قوت مدیریت در سایه شفاف سازی مشخص می شود سید رضا طباطبایی گفت: نقاط ضعف و قوت مدیریت در سایه شفاف سازی مشخص می شود. http://tebyan-golestan.ir/News/فرماندار-شهرستان-مینودشت-نقاط-ضعف-و-قوت-مدیریت-در-سایه-شفاف-سازی-مشخص-می-شود-3202.aspx 2018-08-11 http://tebyan-golestan.ir/News/فرماندار-شهرستان-مینودشت-نقاط-ضعف-و-قوت-مدیریت-در-سایه-شفاف-سازی-مشخص-می-شود-3202.aspx رئیس اداره تبلیغات اسلامی علی آبادکتول: خبرنگار وجدان بیدار جامعه است حجت الاسلام حسینی گفت:خبرنگار وجدان بیدار جامعه است. http://tebyan-golestan.ir/News/رئیس-اداره-تبلیغات-اسلامی-علی-آبادکتول-خبرنگار-وجدان-بیدار-جامعه-است-3203.aspx 2018-08-11 http://tebyan-golestan.ir/News/رئیس-اداره-تبلیغات-اسلامی-علی-آبادکتول-خبرنگار-وجدان-بیدار-جامعه-است-3203.aspx روحانی مستقر آزادشهر: زکات عاملی مهم در کاهش آسیب های اجتماعی است حجت الاسلام سید رضا رمضانی گفت:زکات عاملی مهم در کاهش آسیب های اجتماعی است. http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-آزادشهر-زکات-عاملی-مهم-در-کاهش-آسیب-های-اجتماعی-است-3204.aspx 2018-08-11 http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-آزادشهر-زکات-عاملی-مهم-در-کاهش-آسیب-های-اجتماعی-است-3204.aspx روحانی مستقر اداره تبلیغات اسلامی گرگان: نماز تسلیم در برابر خالق است حجت الاسلام رحمان اسفندیاری گفت: نماز یعنی فرود آوردن وسر تسلیم در برابر خالق است. http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-اداره-تبلیغات-اسلامی-گرگان-نماز-تسلیم-در-برابر-خالق-است-3196.aspx 2018-08-10 http://tebyan-golestan.ir/News/روحانی-مستقر-اداره-تبلیغات-اسلامی-گرگان-نماز-تسلیم-در-برابر-خالق-است-3196.aspx وحانی مستقر آزادشهر: وقف بر اساس نیاز جامعه انجام شود حجت الاسلام مصطفی صدقی گفت:وقف بر اساس نیاز جامعه انجام شود. http://tebyan-golestan.ir/News/وحانی-مستقر-آزادشهر-وقف-بر-اساس-نیاز-جامعه-انجام-شود-3184.aspx 2018-08-09 http://tebyan-golestan.ir/News/وحانی-مستقر-آزادشهر-وقف-بر-اساس-نیاز-جامعه-انجام-شود-3184.aspx کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی گرگان: هدف خانه های قرآنی آشناکردن جوانان به معارف الهی است فاطمه رضوی نسب گفت: هدف خانه های قرآنی آشنا کردن جوانان به معارف الهی است. http://tebyan-golestan.ir/News/کارشناس-امور-قرآنی-اداره-تبلیغات-اسلامی-گرگان-هدف-خانه-های-قرآنی-آشناکردن-جوانان-به-معارف-الهی-است-3185.aspx 2018-08-09 http://tebyan-golestan.ir/News/کارشناس-امور-قرآنی-اداره-تبلیغات-اسلامی-گرگان-هدف-خانه-های-قرآنی-آشناکردن-جوانان-به-معارف-الهی-است-3185.aspx رئیس اداره تبلیغات اسلامی علی آبادکتول: خبرنگاران در بصیرت افزایی جامعه اسلامی نقش برجسته ای دارند حجت الاسلام حسینی گفت: خبرنگاران در بصیرت افزایی جامعه اسلامی نقش برجسته ای دارند. http://tebyan-golestan.ir/News/رئیس-اداره-تبلیغات-اسلامی-علی-آبادکتول-خبرنگاران-در-بصیرت-افزایی-جامعه-اسلامی-نقش-برجسته-ای-دارند-3186.aspx 2018-08-09 http://tebyan-golestan.ir/News/رئیس-اداره-تبلیغات-اسلامی-علی-آبادکتول-خبرنگاران-در-بصیرت-افزایی-جامعه-اسلامی-نقش-برجسته-ای-دارند-3186.aspx مسئول اداره تبلیغات اسلامی رامیان: نماز، انسان را به راه رستگاری هدایت می کند حجت الاسلام محمد باقر جلالی شاهکوه گفت: نماز، انسان را به راه رستگاری هدایت میکند. http://tebyan-golestan.ir/News/مسئول-اداره-تبلیغات-اسلامی-رامیان-نماز،-انسان-را-به-راه-رستگاری-هدایت-می-کند-3187.aspx 2018-08-09 http://tebyan-golestan.ir/News/مسئول-اداره-تبلیغات-اسلامی-رامیان-نماز،-انسان-را-به-راه-رستگاری-هدایت-می-کند-3187.aspx برگزاری کارگاه آموزشی گلدسته های مسجد در اداره تبلیغات اسلامی بندرترکمن کارگاه آموزشی گلدسته های مسجد ویژه مؤذنین و مکبرین در اداره تبلیغات اسلامی بندرترکمن برگزار شد. http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-کارگاه-آموزشی-گلدسته-های-مسجد-در-اداره-تبلیغات-اسلامی-بندرترکمن-3188.aspx 2018-08-09 http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-کارگاه-آموزشی-گلدسته-های-مسجد-در-اداره-تبلیغات-اسلامی-بندرترکمن-3188.aspx فتاح: دوهزار واحد مسکن روستایی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد استان ساخته می شود http://tebyan-golestan.ir/News/فتاح-دوهزار-واحد-مسکن-روستایی-برای-افراد-تحت-پوشش-کمیته-امداد-استان-ساخته-می-شود-3189.aspx 2018-08-09 http://tebyan-golestan.ir/News/فتاح-دوهزار-واحد-مسکن-روستایی-برای-افراد-تحت-پوشش-کمیته-امداد-استان-ساخته-می-شود-3189.aspx حجت الاسلام نورالله ولی نژاد: ۷۰ درصد خرافات و پیرایه ها از برنامه های مذهبی استان گلستان حذف شده است مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: ۷۰ درصد خرافات و پیرایه ها از برنامه های مذهبی استان حذف شده است. http://tebyan-golestan.ir/News/حجت-الاسلام-نورالله-ولی-نژاد-۷۰-درصد-خرافات-و-پیرایه-ها-از-برنامه-های-مذهبی-استان-گلستان-حذف-شده-اس-3175.aspx 2018-08-08 http://tebyan-golestan.ir/News/حجت-الاسلام-نورالله-ولی-نژاد-۷۰-درصد-خرافات-و-پیرایه-ها-از-برنامه-های-مذهبی-استان-گلستان-حذف-شده-اس-3175.aspx مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان: نمایشگاه مطبوعات کمکی برای بهبود فضای رسانه ای گلستان است حجت الاسلام نورالله ولی نژاد گفت: نمایشگاه مطبوعات کمکی برای بهبود فضای رسانه ای استان گلستان است http://tebyan-golestan.ir/News/مدیرکل-تبلیغات-اسلامی-گلستان-نمایشگاه-مطبوعات-کمکی-برای-بهبود-فضای-رسانه-ای-گلستان-است-3176.aspx 2018-08-08 http://tebyan-golestan.ir/News/مدیرکل-تبلیغات-اسلامی-گلستان-نمایشگاه-مطبوعات-کمکی-برای-بهبود-فضای-رسانه-ای-گلستان-است-3176.aspx رئیس اداره تبلیغات اسلامی آزادشهر: امر به معروف بیانگر نقش حراست اجتماعی است حجت الاسلام رضا دیلمی گفت:امر به معروف بیانگر نقش حراست اجتماعی است. http://tebyan-golestan.ir/News/رئیس-اداره-تبلیغات-اسلامی-آزادشهر-امر-به-معروف-بیانگر-نقش-حراست-اجتماعی-است-3177.aspx 2018-08-08 http://tebyan-golestan.ir/News/رئیس-اداره-تبلیغات-اسلامی-آزادشهر-امر-به-معروف-بیانگر-نقش-حراست-اجتماعی-است-3177.aspx امام جماعت مسجد روستای شفیع آباد: مطالبه اصلی مردم ساماندهی شرایط اقتصادی است حجت الاسلام احمدی تبار گفت: مطالبه اصلی مردم ساماندهی شرایط اقتصادی است. http://tebyan-golestan.ir/News/امام-جماعت-مسجد-روستای-شفیع-آباد-مطالبه-اصلی-مردم-ساماندهی-شرایط-اقتصادی-است-3178.aspx 2018-08-08 http://tebyan-golestan.ir/News/امام-جماعت-مسجد-روستای-شفیع-آباد-مطالبه-اصلی-مردم-ساماندهی-شرایط-اقتصادی-است-3178.aspx برگزاری کارگاه آموزشی گلدسته های مساجد در شهرستان علی آبادکتول بهمت اداره تبلیغات اسلامی علی آبادکتول کارگاه آموزشی گلدسته های مساجد ویژه موذنین و مکبرین در علی آبادکتول برگزار شد. http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-کارگاه-آموزشی-گلدسته-های-مساجد-در-شهرستان-علی-آبادکتول-3179.aspx 2018-08-08 http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-کارگاه-آموزشی-گلدسته-های-مساجد-در-شهرستان-علی-آبادکتول-3179.aspx رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کلاله: رسالت شورای هماهنگی حفظ ارزش های نظام اسلامی است حجت الاسلام مجید حسین پور گفت: رسالت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حفظ ارزش های نظام اسلامی است. http://tebyan-golestan.ir/News/رئیس-شورای-هماهنگی-تبلیغات-اسلامی-کلاله-رسالت-شورای-هماهنگی-حفظ-ارزش-های-نظام-اسلامی-است-3180.aspx 2018-08-08 http://tebyan-golestan.ir/News/رئیس-شورای-هماهنگی-تبلیغات-اسلامی-کلاله-رسالت-شورای-هماهنگی-حفظ-ارزش-های-نظام-اسلامی-است-3180.aspx بازدید حجت الاسلام جعفر کوهستانی از کلاس قرآن روستای خواجه نفس بندرترکمن رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندرترکمن از کلاس قرآن روستای خواجه نفس بندرترکمن بازدید کرد. http://tebyan-golestan.ir/News/بازدید-حجت-الاسلام-جعفر-کوهستانی-از-کلاس-قرآن-روستای-خواجه-نفس-بندرترکمن-3181.aspx 2018-08-08 http://tebyan-golestan.ir/News/بازدید-حجت-الاسلام-جعفر-کوهستانی-از-کلاس-قرآن-روستای-خواجه-نفس-بندرترکمن-3181.aspx قطار توسعه استان با شتاب در حرکت استخبرنگاران را جزیی از خانواده کاری خود می دانیم http://tebyan-golestan.ir/News/قطار-توسعه-استان-با-شتاب-در-حرکت-استخبرنگاران-را-جزیی-از-خانواده-کاری-خود-می-دانیم-3182.aspx 2018-08-08 http://tebyan-golestan.ir/News/قطار-توسعه-استان-با-شتاب-در-حرکت-استخبرنگاران-را-جزیی-از-خانواده-کاری-خود-می-دانیم-3182.aspx مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان: فضای مجازی به هوشیاری و سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد حجت الاسلام نورالله ولی نژاد گفت:فضای مجازی به هوشیاری و سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد. http://tebyan-golestan.ir/News/مدیرکل-سازمان-تبلیغات-اسلامی-استان-گلستان-فضای-مجازی-به-هوشیاری-و-سرمایه-گذاری-بیشتری-نیاز-دارد-3165.aspx 2018-08-07 http://tebyan-golestan.ir/News/مدیرکل-سازمان-تبلیغات-اسلامی-استان-گلستان-فضای-مجازی-به-هوشیاری-و-سرمایه-گذاری-بیشتری-نیاز-دارد-3165.aspx رئیس اداره تبلیغات اسلامی آزادشهر: شجاعت یکی از مؤلفه های مدیریت اسلامی است حجت الاسلام رضا دیلمی گفت:شجاعت در برابر زیاده خواهی ها مؤلفه های مدیریت اسلامی است. http://tebyan-golestan.ir/News/رئیس-اداره-تبلیغات-اسلامی-آزادشهر-شجاعت-یکی-از-مؤلفه-های-مدیریت-اسلامی-است-3166.aspx 2018-08-07 http://tebyan-golestan.ir/News/رئیس-اداره-تبلیغات-اسلامی-آزادشهر-شجاعت-یکی-از-مؤلفه-های-مدیریت-اسلامی-است-3166.aspx برگزاری اولین همایش مجمع سلامت شهرستان مینودشت اولین همایش مجمع سلامت شهرستان مینودشت با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد. http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-اولین-همایش-مجمع-سلامت-شهرستان-مینودشت-3167.aspx 2018-08-07 http://tebyan-golestan.ir/News/برگزاری-اولین-همایش-مجمع-سلامت-شهرستان-مینودشت-3167.aspx مسئول اداره تبلیغات اسلامی خان ببین: دحوالارض روز نزول رحمت الهی است حجت الاسلام میررسولی گفت: دحوالارض روز گسترش زمین و نزول رحمت الهی است. http://tebyan-golestan.ir/News/مسئول-اداره-تبلیغات-اسلامی-خان-ببین-دحوالارض-روز-نزول-رحمت-الهی-است-3168.aspx 2018-08-07 http://tebyan-golestan.ir/News/مسئول-اداره-تبلیغات-اسلامی-خان-ببین-دحوالارض-روز-نزول-رحمت-الهی-است-3168.aspx رئیس اداره تبلیغات اسلامی آق قلا: ترویج فرهنگ صرفه جویی یک امر ضروری است حجت الاسلام میرقربان حسینی زیدی بیان کرد: ترویج فرهنگ صرفه جویی یک امر ضروری است وهمه اقشار باید بیاموزند. http://tebyan-golestan.ir/News/رئیس-اداره-تبلیغات-اسلامی-آق-قلا-ترویج-فرهنگ-صرفه-جویی-یک-امر-ضروری-است-3169.aspx 2018-08-07 http://tebyan-golestan.ir/News/رئیس-اداره-تبلیغات-اسلامی-آق-قلا-ترویج-فرهنگ-صرفه-جویی-یک-امر-ضروری-است-3169.aspx