مرکز مشاوره آنلاین

بخش مشاوره آنلاین پورتال به منظور طرح سوالات راه اندازی شده است. شما میتوانید سوالات خود را در زمینه های مختلف ازجمله مذهبی، خانوادگی و غیره... مطرح کرده و توسط متخصص بررسی و به آنها پاسخ داده می شوند.
برای طرح سوال یا مشاهده ی سوالات دیگران، وارد بخش مشاوره آنلاین شوید.

مشاوره آنلاین

آب و هوا
1396/12/08 تعداد بازدید: 430
print

آسیب های اجتماعی « طلاق »
 
تحقیقی در مورد آسیب های اجتماعی « طلاق » توسط بانوان فرهیخته شهرستان بانه
 
انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیبهای اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی ازآنها بیابند
 
از مجموعه این آگاهیها و تجربه ها و آموخته ها، توانسته اند زمینه های مطالعاتی و رشته های مختلفی را برای تبیین بی هنجاریها و نابسامانیهای زندگی اجتماعی پی ریزی کنند. حاصل این کار پیدایی دانش آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحراف) است.
 
 
آسیب شناسی اجتماعی مطالعه بی نظمیها و آسیبهای اجتماعی همراه با علل و انگیزه های پیدایی آنها و نیز شیوه های پیشگیری و درمان این پدیده ها، به انضمام مطالعه شرایط بیمار گونه اجتماعی است؛ زیرا خاستگاه اصلی تبهکاری را باید در کل حیات اجتماعی از قبیل: فقر، تورم، گرانی، بیکاری، فقدان امنیت مالی و حقوقی و دیگر عواملی که باعث محرومیت می شوند. زمینه مساعدی را برای انواع مختلف آسیبهای اجتماعی چون: خودکشی، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر، الکلیسم، طلاق، گدایی و… فراهم می آورند. از این رو مفهوم آسیب شناسی گسترده وسیعی پیدا می‌کند و از ابعاد ارزشی و کاربردی فراوانی برخوردار می‌گردد.
 
 
تعریف آسیب شناسی اجتماعی
آسیب شناسی عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظیمها در ارگانیسم در پزشکی به فرآیند به علت یابی بیماریها، آسیب شناسی گویند. در مشابهت کالبد انسانی با کالبد جامعه می توان اسیب شناسی اجتماعی را مطالعه و ریشه یابی بی نظمی های اجتماعی تعریف کرد.
در واقع، آسیب شناسی اجتماعی، مطالعه ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، روسپیگری، طلاق. ولگردی، گدایی و... همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان آنها به انضمام مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامان اجتماعی است.
 

تعریف طلاق
طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه یعنی خانواده است طلاق در لغت به معنی رها شدن از عقد نکاح و فسخ کردن عقد نکاح بوده و پدیده ای است قرار دادی که به زن و مرد امکان میدهد تا تحت شرایط پیوند زناشویی خود راگسیخته و از یکدیگر جدا شوند.
 
 
طلاق بر انحلال یک ازدواج رسمی در زمانی که طرفین آن هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند دلالت می‌کند. یا به عبارت دیگر طلاق شیوه نهادی شده اختیاری پایان یک ازدواج است.
 
 
متفکران و جامعه شناسان طلاق را یکی از آسیبهای اجتماعی به شمار آورده بالا رفتن میزان آن را نشانه بارز اختلال در اصول اخلاقی و به هم خوردن آرامش خانوادگی در مجموع دگرگونی در هنجارهای اجتماعی محسوب می دارند.
 
 
انواع طلاق
 
 
۱- طلاق رجعی: آن است که بعد از طلاق و قبل از سر آمدن مدت عده مرد می تواند بدون عقد به زن خود رجوع کند.
۲- طلاق بائن: طلاقی است که مرد بعد از طلاق حق رجوع به زن خود بدون عقد مجدد را ندارد.
۳- طلاق خلع: به طلاقی می‌گویند که زن به شوهرش مایل نیست و با گرفتن مال یا بخشیدن کابین خود از شوهر می خواهد تا او را طلاق دهد.
۴- طلاق مبارات: آن است که زن و شوهر که از یکدیگر بیزار شده اند در نتیجه، قرار می گذارند که زن قسمتی از مهر و کابین خود را به مرد ببخشد و طلاق بگیرد و مرد نیز از آنچه قبلاً به زن داده صرف نظر کند. بر خلاف طلاق خلع که در آن زن برای تحقق طلاق می تواند همه داراییش را ببخشد. در طلاق مبارات فقط می تواند از مهریه خود صرفنظر کند.
 
طلاق در ایران
 
 
اگر در گذشته در باره طلاق و عواقب و پیامدهای آن کمتر سخن رفته شاید یکی از دلایل این باشد که تعداد موارد طلاق به اندازه امروز نبوده است. زندگی اجتماعی امروزه طوری شکل گرفته که بیش از پیش موجبات جدایی و تفرقه و از هم گستن پیوند های خانوادگی را فراهم آورده است. مجله نیوزویک می نویسد: طلاق گرفتن در آمریکا به آسانی تاکسی گرفتن است. تهدیدهای مختلف علیه خانواده در ایالات متحده آمریکا نیست به جاهای دیگر شکل حادتری دارد.
 
 
افزایش طلاق منحصر به آمریکا نیست؛ بلکه این پدیده از بیماریها و آسیبهای قرن معاصر است. شواهد نشان می دهد هر جا فرهنگ غربی رسوخ بیشتر یافته، نرخ طلاق هم فزونی داشته است. در ایران نیز مانند دیگر جهان، طلاق سابقه ای طولانی دارد و می توان گفت که سابقه این امر به نخستین روزهای تشکیل خانواده و ایجاد جوامع انسانی باز می‌گردد. همچنین، ناگفته پیدا است که در ادوار مختلف تاریخی برای طلاق در ایران مقررات و قوانین متعددی وجود داشته که معرف نگرش جامعه نسبت به این امر بوده است. از سوی دیگر، در بررسیهای مختلف، طلاق به صورتهای متعدد بررسی شده و دیدگاههای متفاوتی نسبت به آن وجود داشته و دارد. به این ترتیب دامنه این موضوع بسیار گسترده است و طبعاً در فصل حاضر امکان بررسی و تجزیه و تحلیل این پدیده وجود ندارد. بنابر این فقط به بر
 رسی چند آمار نمونه اکتفا می‌شود.
 
 
مطالعه آماری طلاق در ۶ سال مورد بررسی حاکی از آن است که از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۷۰ بیشترین میزان طلاق مربوط به سال ۱۳۷۰ (۳۹۳۳۶ مورد) و کمترین تعداد مربوط به سال ۱۳۶۷ (۳۳۱۱۴ مورد) بوده است.
 
 
میزان وقوع طلاق را به شیوه دیگری نیز می توان بررسی کرد و آن مقایسه نسبت طلاق به ازداوج در طی یک سال است. براساس جدول ۱ـ۱۲ نسبت طلاق به ازدواج در سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ به ترتیب ۳/۱۰،۶/۹،۱/۹،۴/۷،۳/۸ و ۸/۸ در صد بوده است. این شاخص گویای آن است که نرخ طلاق نسبت به از دواج در سال ۱۳۶۸ با ۴/۷ در صد کمترین است. این روند در سالهای بعد تغییر می‌کند؛ چنانچه در سال ۱۳۶۹ برابر ۳/۸ در صد و در سال ۱۳۷۰ برابر ۸/۸ در صد می‌شود. مقایسه ارقام فوق، افزایش نسبت طلاق به ازدواج را در سالهای مذکور نشان می دهد.
 
 
براساس جدول ۲ـ۱۲ در مناطق شهری، استان هرمزگان با ۶/۱۸ در صد بالاترین میزان طلاق و استان چهار محال بختیاری با ۷/۱ درصد کمترین میزان طلاق را در بین سالهای ۷۰ـ۶۵ دارا بوده اند. در نقاط روستایی استان لرستان ۷/۱۷ درصد، با لاترین میزان طلاق و استان کهکیلویه و بویر احمد و استان بوشهر با صفر در صد کمترین میزان طلاق را داشته اند. در بین مناطق شهری و روستایی، استان تهران با ۹/۱۵ درصد بالاترین و استان یزد با ۳/۲ در صد کمترین میزان طلاق را دارا بوده اند.
 
 
عواملی که به افزایش احتمال وقوع طلاق کمک می‌کند.
۱- ازدواج در سنین پایین به‌ویژه در مناطق شهری؛ 
۲- کوتاه بودن طول مدت آشنایی قبل از ازداوج؛
۳- زندگی در خانواده هایی که در آنها، والدین ازدواج موفقی نداشته اند؛
۴- عدم تایید ازدواج توسط خانواده، خویشاوندان و دوستان؛
۵- عدم شباهت محلی و فرهنگی در سوابق زندگی زوجها:
۶- داشتن مذهب متفاوت؛
۷- داشتن عقاید و دیدگاههای متفاوت مذهبی، اجتماعی و سیاسی؛
۸- عدم تفاهم زن و شوهر نسبت به ایفای نقشها و وظایف خود؛ 
۹- سابقه زندگی شهری؛
 
 
عواقب و پیامدهای طلاق
 
 
عواقب و پیامدهای احتمالی طلاق یا تاثیر ضمنی طلاق در پدیده های روانی و اجتماعی را می توان چنین برشمرد:
۱ـ بزهکاری کودکان و نوجوانان، ناسازگاریها و رفتارهای ضد اجتماعی آنان
۲ـ فحشا به‌ویژه در نتیجه فقر و ناآگاهی
۳ـ اعتیاد زنان، مردان و کودکان و استفاده از کودکان در توزیع مواد مخدر و دیگر فعالیتهای غیر مجاز
۴ـ پرخاشگری و ناسازگاری کودکان فراز از منزل و ولگردی آنان 
۵ـ افت تحصیلی، خودکشی زن یا شوهر و حتی کودکان 
۶ـ کاهش میل به ازدواج در دیگر افراد خانواده به‌ویژه بچه های طلاق 
۷ـ اهمال و مسامحه والدین در تعلیم و تربیت فرزندان، ایجاد آسیبهای روانی و اجتماعی برای آنان 
۸ ـ فرزندان پسر طلاق در همانند سازی مردانه دچار اشکالات زیادی خواهند شد و در بسیاری از موارد تمایلات هم جنس گرایانه از خود بروز می دهند و اتکای به نفس آنان نیز به شدت کم می‌گردد. اصولاً میزان افسردگی و خودکشی در آنان شیوع بیشتری پیدا می‌کند. 
۹ـ بچه های طلاق با گذشت پنج سال به هیچ وجه نمی توانند ثبات هیجانی و عاطفی خود را به دست بیاورند. از آنجا که هستة مرکزی شخصیت افراد به نظر بسیاری از پژوهشگران روان شناسی در دوران کودکی شکل می گیرد، این گونه کودکان در بسیاری از موارد دچار اختلالات شخصیتی خواهند شد. 
۱۰ـ و بالاخره بچه های طلاق آینده ای خوبی را برای خود تصور نمی کنند و اطمینان خود را به ارکان زندگی از دست می دهند و از آنجا که عدم توجه خانواده را به مسائل و نیازهای خود لمس می‌نمایند. در آینده نسبت به افراد پیرامون خود و در مقیاس بالاتر، اجتماع، به نوعی بی اعتنایی و بی توجهی کشیده می شوند.
 
 
عواملی که به کاهش احتمال وقوع طلاق کمک می‌کند:
 
 
۱ـ ازدواج در سن ۲۵ و بالاتر برای مردان و ۲۰ سال و بالاتر برای دختران 
۲ـ مدت زمان لازم برای شناخت طرفین قبل از ازدواج به‌ویژه در شهرها
۳ـ زندگی در خانواده هایی که در آنها، والدین ازدواج موفقی داشته اند 
۴ـ تأیید ازدواج توسط خانواده، خویشاوندان و دوستان 
۵ـ شبیه بودن سوابق زندگی زوجها 
۶ـ دارا بودن مذهب یکسان 
۷ـ شرکت در مراسم و مناسک مذهبی 
۸ ـ توافق زن و شوهر نسبت به تعهدات و نقشهای خود 
۹ـ سابقة زندگی در مناطق روستایی
 
منابع: 
سایت اطلاع‌رسانی دانشنامه رشد: www.daneshnameh.roshd.ir 
سایت اطلاع‌رسانی آفتاب: www.aftab.ir
 
نظرات:

loader
© کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به اداره کل تبلیغات استان گلستان می باشد .استفاده از مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت بلامانع است.
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی توسط اینتک